Kunci Gitar Kidang Sengap - Widi Widiana

Om Suastyastu, rahina mangkin tiang jagi ngicenin indik chord/kunci gitar tembang saking Widi Widiana, sane mamurda Kidang Sengap. Mangda nenten nlasang galah langsung kemanten cingakin ring sor puniki... :)

G
galahe nguda becat pesan
C
peteng lemahe metilar
Am
yening ade petemuan
D
sinah ada mepalasan
G
ba mekurenan bisa palas
C
apa buin metunangan
Am
tresna anggon adi plalian
D
sinah kal tusing karuan

Em
yening suba
Bm
beli anggon adi tuangan
Am
eda enu anake ledat
C            D
cara kidang sengap
Em
sledet mai
Bm
buin misi nyledet kemu
Am
apa buin diaep tunangan
C                       D
mimbuh ngemang kenyeman
G
timbang buin pidan
Am
iraga saling curengin
C
iraga saling curiga
D          G
ngadenang uli jani
G
pegatang suba
Am
cerita tresnan iraga
C
adi suba bakat beli
D               G
beli masi bakatang adi

Inggih wantah asapunika sane prasisa share titiang rahina mangkin yening wenten kaiwangan titiang nunas ampura.. Yening ida dane madue chord sane lianan durus kirim ring komentar utawi dados ring facebook tiang.. Suksma
Om Santih, Santih, Santih Om

Kunci Gitar Sing Kenken - Widi Widiana

Om Suastyastu...
Kacunduk malih ring blog puniki, rahina mangkin tiang jagi share indik kunci gitar tembang druen Widi Widiana sane mamurda Sing Kenken, chord puniki sane tiang anggen genjreng2 ring kos,,. yening wenten sane iwang durus komen nggih mangda prasida pas chord sareng lagunyane punika. Langsung kemanten cingakin ring sor puniki.. :)

Kunci Gitar Cinta Materi - Widi Widiana

Om, Suastyastu...
kacunduk malih ring blog puniki, rahina mangkin tiang jagi share indik kunci gitar tembang druen Widi Widiana sane mamurda Cinta Materi, chord puniki sane tiang anggen genjreng2 ring kos,,. yening wenten sane iwang durus komen nggih mangda prasida pas chord sareng lagunyane punika. Langsung kemanten cingakin ring sor puniki.. :)


Lirik Lagu "Batu Akik - Widi Widiana"

Om Suastyastu, pastika ida dane sampun polih miarsayang tembang saking Widi Widiana sane wenten ring album Nasi Goreng Spesial, tembang Batu Akik silih tunggil tembang sane wenten irika, kadaut manah titiang jagi ngeshare liriknyane, mawinan tembang puniki becik tur wenten bebaudannyane sane kaunggahang ring video klipnyane.. pokok jeg mantap nike... (fans berat Bli  Widi WIdiana :) ) wkwk..ngih durusang manten cingakin ring sor puniki lirik tembang Batu Akik..